OZNAM

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE RIZIKA ŠÍRENIA CORONAVÍRUS-u A OCHRANA PRED NÍM

Zavedené v súlade s príkazom GR zo dňa 16.3.2020.

Platné zákazy:

Vstup a pohyb osobám bez ochranného rúška.
Komunikácia medzi osobami bez ochranného rúška.
Vstup návštevám a zakazujú sa služobné cesty.
Vstup osobám s telesnou teplotou nad 37°C.
Vstup osobám v karanténe.
Vstup osobám, ktoré pociťujú príznaky podobné chrípke.
Používanie všetkých spoločných priestorov (denné miestnosti a zasadačky).
Bezdôvodný pohyb po areáli podniku.
Prevádzka predajných automatov, bufetu a jedálne.

Platné príkazy:

Neustále používať dezinfekciu rúk.
Dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi osobami (min 2 m).
Stretávať sa najviac v trojčlenných skupinách.
Osobám prvého kontaktu dodržiavať prísne ochranné opatrenia (ochranné okuliare, respirátory, obmedzenie kontaktu, bezpečná vzdialenosť).
Prikazuje sa práca z domu, ak to jej povaha dovoľuje.
Ponechávať všetky vstupné dvere do priestorov otvorené, prípadne zvesené.
Dôsledne dodržiavať určené časy príchodov a odchodov z a do práce.