Nadácia HERN

HERN s.r.o. ako jeden z naj významnejších zamestnávateľov na Orave si je vedomý sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku, ale aj ľuďom v regióne Orava.

Na základe toho bola v 29.1.2018 založená verejnoprospešná nadácia „ Nadácia HERN“.

Hlavným poslaním je pomoc najmä zamestnancom a ich deťom, ľuďom chorým a s handicapom, ďalej sociálne slabým rodinám s deťmi.

Podporujeme neziskové organizácie, verejnoprospešné projekty a aktivity v regióne, rozvoj vzdelania, snažíme sa budovať lepšiu spoločnosť a lepšie miesto pre spoločný život.

Ak ste sa rozhodli podporiť Nadáciu HERN v jej zámeroch, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % (dobrovoľníci) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby najneskôr do 25. apríla 2018. Ďakujeme.

Kto môže prispieť do nadácie?

Do nadácie môžu poskytnúť dary a príspevky:

  • fyzické osoby na území SR a v zahraničí
  • právnické subjekty so sídlom na území SR a v zahraničí 

Kto môže požiadať o príspevok z nadácie?

  • fyzické osoby 
  • právnické osoby, ktorých činnosť súvisí s verejnoprospešným účelom nadácie