Odborná prax

Študentom stredných a vysokých škôl spoločnosť umožňuje vykonávanie odbornej praxe, a to nielen vo výrobnej oblasti, ale aj vo finančnom odbore, na personálnom oddelení, v materiálovom zásobovaní, logistike a taktiež v marketingu a predaji.

Spoločnosť v spolupráci s ÚPSVaR ponúka absolventom škôl, ktorí spĺňajú podmienky na Absolventskú prax, získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti. Angažovaným absolventom s potenciálom, záujmom o prácu v podniku ponúka možnosť zamestnania v rámci pracovného pomeru.