Spolupráca s univerzitami

Denným študentom vysokoškolského štúdia radi umožníme vykonávanie povinnej praxe, Internship či vypracovanie bakalárskej/diplomovej práce. Študentovi následne pridelíme konzultanta z našej spoločnosti a vytvoríme priestor na aplikáciu praktickej časti práce.                 

Je naším cieľom, aby záverečná práca riešila reálnu problematiku a priniesla návrhy a odporúčania, ktoré v prípade implementácie do praxe prinesú autorovi zaujímavé ocenenie.                                                                      

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás, prosím, kontaktujte: mokosakova.silvia@hern.sk.