Média a Ocenenia

Unikátne riešenie spoločnosti HERN s.ro. s názvom Multigenračná jednotka si odnieslo ocenenie EFEKTIA 2017 v kategórii Súkromný sektor – Priemysel. Zariadenie, ktoré využíva nielen prednosti kogenerácie, či trigenerácie, ale dáva ešte viac. Primárne je zariadenie navrhnuté na výrobu tepla. Sekundárny produkt vo forme elektriny zabezpečuje chod technológií a objektov. Palivom je v tomto prípade zemný plyn. Naša spoločnosť sa stala prvou na svete, ktorá uviedla do praxe takéto riešenie. Dnes už máme za sebou úspešný rok prevádzky, pričom ročne ušetríme až 130 000 eur.