Výrobky

Ročne spoločnosť vyrobí  2 500 druhov finálnych produktov pre našich zákazníkov kompletizovaných z 15 000 rôznych detailov. Široké portfólio komponentov je zaradené do skupín podľa typu použitých technológií, materiálu a náročnosti na výrobu.

Nástrojáreň

Nástrojáreň

Spoločnosť HERN poskytuje  služby konštrukcie a výroby špeciálneho náradia, prípravkov pre strihanie, ohýbanie, lisovanie, ustavovanie, upínanie, frézovanie či vŕtanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Inžinierska Činnnosť

Inžinierska Činnosť

Naše technologické oddelenie poskytuje služby konštrukcie,  spracovanie výkresovej dokumentácie v 3D a inú inžiniersku činnosť.


Máte záujem? Napíšte nám.

Špeciálne Náradie

Špeciálne Náradie

Výrobu špeciálneho náradia ( prípravkov):

 1. Zváracie a upínacie
 2. Lisovacie
 3. Ohýbacie
 4. Strihacie

Máte záujem? Napíšte nám.

Zákazkové dielce

Zákazkové Dielce

Výroba kusových „zákazkových „ dielcov:

 1. Zvarenie
 2. Rotačné dielce
 3. Sústruženie
 4. Brúsenie ( na guľato aj plocho )
 5. Presné zvŕtanie
 6. Drôtová rezačka

Máte záujem? Napíšte nám.

Strojový park

Strojový park

V našom strojovom parku si určite vyberiete technológiu ktorú práve potrebujete.

Medzi stroje ktoré máme a ktorým sa venuje vyškolený a profesionálny personál patria:

1.Frézy klasické do veľkosti 600 × 1200 mm max 1000 kg
2.CNC Frézy
3.Obrábacie centrumVMC100,VMC147-Pinacle,    troj osé max 1200 × 600 do 1000 kg
4.Sústruhy klasické do Ø 8630 L max 2000 mm
5.Krídlové vŕtačky
6.Presné vyvrtávačky - vodorovná vyvrtávačka 1250 × 1250
7.Elektroerozívne drôtové rezačky-EIR-Robofil390
8.Brúsky:
    1.tvarové brúsenie
    2.brúsenie na plocho 2000 × 700 do 100KG,1250 × 300 do 300 kg
    3.brúsenie na guľato max Ø 280 × 1000 do 480 kg
    4.brúsenie otvorov max Ø 200
    5.Brúska nástrojová
9.Zváračky
    1.CO
    2.TIG
10.CAD - pracoviská, CAD – CAM
11.CAM - pracoviská, Solid Works, Edge CAM,Proe


Máte záujem? Napíšte nám.

Kontakt

Kontakt

kontaktná osoba:
Ing. Anton Revaj, tel: 0918 755 818, email:  revaj.anton@hern.sk


Máte záujem? Napíšte nám.

Technológie
Delenie

Delenie

Delenie plechov pálením je zabezpečená laserovými zariadeniami TRUMPF, kyslíkovo-acetylénovými zariadeniami VANAD a MICROSTEP a plazmovými páliacimi zariadeniami MICROSTEP.

Laserové zariadenie Počet stolov Rozmery stola (mm) Max. hrúbka plechu (mm)
TRUMPF TC L3030 2 3.000 x 1.500 20
TRUMPF TruLaser 3030 2 3.000 x 1.500 20
TRUMPF TruLaser 5030 2 3.000 x 1.500 20
TRUMPF TruLaser 5030 2 3.000 x 1.500 20
TRUMPF TruLaser 5030 2 3.000 x 1.500 20
Plazmové zariadenie Počet stolov Rozmery stola (mm) Počet horákov Max. hrúbka plechu (mm)
MicroStep EASY CUT 4001.20 P 1 6.000 x 2.000 1 25
Kyslíkovo - acetylénové stroje Počet stolov Rozmery stola (mm) Počet horákov Max. hrúbka plechu (mm)
VANAD PROXIMA 1 4.000 x 2.000 4 70
VANAD ARENA 1 4.000 x 2.000 4 70
MICROSTEP EASY CUT 6001.20 GGGG 1 4.000 x 2.001 4 150

Strihanie plechov je zabezpečené na 4ks nožníc.

Nožnice Max. šírka tabule Rozmery stola (mm)
TRUMPF TRUSHEAR 5163 16 3.050
NTC 4 2.000
NTC 2,5 2.000

Pri rezaní sú hlavnou technológiou píly, ktorými sa režú profily, rúry a ostatný tyčový materiál.

Nožnice Max. šírka tabule Rozmery stola (mm)
BOMAR TRANSVERSE 410.260 GANC 1 ø260
BOMAR ERGONOMIC 320.250 ANC 1 ø250
BOMAR ERGONOMIC 320.250 -DG 1 ø250
VEEP F220 1 ø220
BIANCO A371 5 ø280

Máte záujem? Napíšte nám.

Tvárnenie

Tvárnenie

Ohraňovanie

Ďalšie spracovanie výpalkov a výstrižkov je možné vykonávať na CNC ohraňovacích lisoch značky TrumaBend so spätnými dorazmi a starších kľukových ohraňovacích stroj značky Lodd. Max.dĺžka ohybu je 3230mm pri sile od 85t do 400t.

Lisovanie

Lisy využívame najmä na ohýbanie, strihanie a ťahanie plechov. Slúži nám k tomu 29 mechanických lisov so silou 25t až 800t.

Ohýbanie profilov a tyčového materiálu

Používame ohýbacie stroje na profily a tyčový materiál zn. XOTH.


Máte záujem? Napíšte nám.

Zváranie

Zváranie

HERN s.r.o. ponúka spájanie materiálov viacerými metódami zvárania, z ktorých najčastejšie využívané sú:

            MAG (metal active gas - zvaranie v aktívnom plyne)

            RSW (resistance welding - odporové zváranie)

            Stud Weld - nastreľovanie svorníkov

Ďalšie metódy zvárania  sú možné podľa požiadavky zákazníka.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-2 a priebežne podlieha zákazníckym zváracím auditom (o.i. CATERPILLAR 7SWE = 7 steps of welding excellence)

Štandardne zvárané materiály sú konštrukčné ocele (S235, S355,S420, ale aj S700 a HARDOX 450) z profilov a plechov.

Zvarence sú hmotnosti 1až 600Kg, objemovo 2000x2000x2000mm

Spoločnosť vykonáva kontrolu zvarových spojov podľa interných špecifikácií zákazníka, ale najčastejšie však podľa STN EN ISO 5817 v stupni – C.

Kontrola je zabezpečená certifikovaným personálom pre

Nedeštruktívnu kontrolu:

                        VT2 (visual testing level 2)

                        MT2 (magnetic testing level 2)

                        UT2 (ultrasonic testing level 2)

            Deštruktívnu kontrolu:

                        Makroanalýzu zvarového spoja

Spoločnosť ponúka kapacity na 50 pracoviskách ručného zvárania a 9 pracoviskách robotického zvárania.

Pracoviská ručného zvárania sú vybavené profi. Zváracími invertorovími pulznými zdrojmi značky FRONIUS a CLOOS a kvalitným prídavným materiálom ESAB a LINDE. Manipuláciu na týchto pracoviskách zabezpečujú manipulátory, stĺpové a mostové žeriavy s nosnosťou do 10 Ton. Polohovanie zvarencov je riešené v pantografických a orbitálnych polohovadlách s nosnosťou až 2,5 tony. Všetci zvárači prechádzajú pravidelnými praktickými, teoretickými a bezpečnostnými školeniami, a sú dokladovaný príslušnými certifikátmi napr.: EN ISO 9606-1 alebo EN 1418.

Robotické zváranie je zabezpečené firmou CLOOS na ktorých využívame moderné a vysokproduktívne metódy ako bezkontaktné vyhľadávanie Laserom, TANDEMOVÉ zváranie, rýchloupínací výmenný systém prípravkov,..

Výhodou zváracieho procesu je vlastná nástrojáreň aj na zváracie a kontrolné prípravky.


Máte záujem? Napíšte nám.

Mechanické opracovanie

Mechanické opracovanie

HERN s.r.o. má strojné zariadenia pre mechanické opracovanie:

Sústruhy

·         CNC sústruhy s podávačom typu  DMG CTX310,  pre tyčový materiál dĺžky 1 m a priemer  do 60 mm

·         CNC sústruhy so skľučovadlom 250 mm typu  MAS SP280

·         CNC sústruhy so skľučovadlom 390 mm typu  TORNADO T10M

·         Sústruhy konvenčné SV18RA, SU50

Frézy

·         CNC frézy vertikálne 3-osé, upínacie stoly dĺžky 1000 mm, 1300 mm, 2000 mm typu MAAS MCVQUICK

·         CNC fréza 3-osá, 2-osá, upínací stôl 4000 mm typu GORATU G MASTER41

·         Konvenčné frézy vertikálne a horizontálne typu FGU50, FG40

Horizontky

·         CNC horizontka 4-osá dvojpaletová, upínací stôl 1 000 x 1 000 typu HELLER H 10000

·         CNC horizontka 4-osá dvojpaletová, upínací stôl 600 x 500 typu DMG DMC75H

·         Konvenčné horizontky SCHARMANN, WHN

Mechanické opracovávanie materiálov

·         S235, S355, S700, Hardox 400-600.

·         Mechanické opracovávanie monolitov

·         Opracovávanie zvarných zostáv (do 2000 x 1000 x 600 mm)


Máte záujem? Napíšte nám.

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy

NOVA –S

Našim cieľom je vyrábať vysokokvalitné výrobky zodpovedajúce potrebám našich zákazníkov a spĺňať všetky ekologické a výrobkové normy Európskej únie.

Hlavným profilom NOVA-S je :

 • Chemická predúprava
 • Kataforézne lakovanie
 • Práškové lakovanie
 • Galvanické zinkovanie
 • Tryskanie
 • Termické odlakovanie/ odmasťovanie
 • Konzervovanie výrobkov
 • Kontrola a expedícia

Moderná automatická linka zabezpečuje predúpravu  s ( trikatiónovým) Zn fosfátom. Proces pozostáva z 13 krokov : odmasťovanie, morenie, aktivácia   Zn- fosfát, pasivácia a oplachy.

Ďalej nasleduje  kataforické (KTL) lakovanie, ktoré sa používa ako základný náter, alebo ako samostatný konečný náter. Patrí medzi najmodernejšie technológie  lakovania pre kovové výrobky z hľadiska hospodársko – ekonomického spôsobu lakovania. Jedná sa o jedinečnú kombináciu proti koróznej ochrany s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu.

Hrúbka vrstvy  KTL (RAL9005) : 15 – 30 µm

Kvalitu povrchovej ochrany práškovými nátermi ovplyvňuje najmä predúprava ako podklad, voľba nanášania náteru, spôsob a aplikácia. Na práškové lakovanie využívame technológiu Wagner - elektrostaticky. Práškové farby nanášané v rozmedzí od 60 – 120 µm.

Maximálne rozmery dielcov,  na ktoré je možné aplikovať KTL +  práškový náter  sú 2500x1300x1500 mm s max. nosnosťou 500 kg.

Korózna odolnosť podľa ISO 9227 : 1008 hod v soľnom teste


Máte záujem? Napíšte nám.

Ostatné technológie

Ostatné technológie

Doplnkové technológie zahŕňajú pracoviská tryskania, odihľovania, odmasťovania, montáže a balenia.


Máte záujem? Napíšte nám.

Výpalky, výlisky

Výpalky, výlisky

Najjednoduchšou skupinou výrobkov sú výpalky a výlisky. Detaily sú vyrábané pálením na technológiách ako lasery, plazma a rezanie Acetylénom, alebo strihaním z prípravku na lisoch. Nie sú na nich prevádzané žiadne ďalšie doplnkové operácie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Detaily z prípravkov

Detaily z prípravkov

Skupina zahŕňa výpalky a výlisky s doplnkovou operáciou ako tvárnenie, odihlenie, rovnanie, alebo lisovanie. Ide o výrobu v 1 000-ových sériách. Nie sú na nich prevádzané žiadne ďalšie doplnkové operácie. Skupina zahŕňa výpalky s viacerými doplnkovými operáciami ako tvárnenie, lisovanie a dodatočné mechanické opracovanie, prípadne tryskanie, alebo odihlenie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Malé zvarence

Malé zvarence

Malé zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo malej zváranej zostavy z malého počtu detailov s následným mechanickým opracovaním.


Máte záujem? Napíšte nám.

Stredné zvarence

Stredné zvarence

Stredné zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo stredne veľkej zváranej zostavy z viac ako 2 detailov, kde váha zostavy je rádovo v 10-tkach kilogramov. Po zváraní nasleduje mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Veľké zvarence

Veľké zvarence

Samostatnou skupinou sú zvarence dosahujúce váhu až 450kg s následným mechanickým opracovaním. Môžu obsahovať až niekoľko desiatok detailov.


Máte záujem? Napíšte nám.

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky vyrábané prevažne z profilov, rúr a tyčí technológiami ako sú delenie, ohýbanie, zváranie a mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Montážne celky

Montážne celky

Samostatnou skupinou sú zvarence, ktoré podľa požiadaviek zákazníka sú montované do vyšších celkov spájaním spojovacím materiálom, alebo lepením.


Máte záujem? Napíšte nám.