Výrobky

Ročne spoločnosť vyrobí  2 500 druhov finálnych produktov pre našich zákazníkov kompletizovaných z 15 000 rôznych detailov. Široké portfólio komponentov je zaradené do skupín podľa typu použitých technológií, materiálu a náročnosti na výrobu.

Nástrojáreň

Nástrojáreň

Spoločnosť HERN poskytuje  služby konštrukcie a výroby špeciálneho náradia, prípravkov pre strihanie, ohýbanie, lisovanie, ustavovanie, upínanie, frézovanie či vŕtanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Inžinierska Činnnosť

Inžinierska Činnosť

Naše technologické oddelenie poskytuje služby konštrukcie,  spracovanie výkresovej dokumentácie v 3D a inú inžiniersku činnosť.


Máte záujem? Napíšte nám.

Špeciálne Náradie

Špeciálne Náradie

Výrobu špeciálneho náradia ( prípravkov):

  1. Zváracie a upínacie
  2. Lisovacie
  3. Ohýbacie
  4. Strihacie

Máte záujem? Napíšte nám.

Zákazkové dielce

Zákazkové Dielce

Výroba kusových „zákazkových „ dielcov:

  1. Zvarenie
  2. Rotačné dielce
  3. Sústruženie
  4. Brúsenie ( na guľato aj plocho )
  5. Presné zvŕtanie
  6. Drôtová rezačka

Máte záujem? Napíšte nám.

Strojový park

Strojový park

V našom strojovom parku si určite vyberiete technológiu ktorú práve potrebujete.

Medzi stroje ktoré máme a ktorým sa venuje vyškolený a profesionálny personál patria:

1.Frézy klasické do veľkosti 600 × 1200 mm max 1000 kg
2.CNC Frézy
3.Obrábacie centrumVMC100,VMC147-Pinacle,    troj osé max 1200 × 600 do 1000 kg
4.Sústruhy klasické do Ø 8630 L max 2000 mm
5.Krídlové vŕtačky
6.Presné vyvrtávačky - vodorovná vyvrtávačka 1250 × 1250
7.Elektroerozívne drôtové rezačky-EIR-Robofil390
8.Brúsky:
    1.tvarové brúsenie
    2.brúsenie na plocho 2000 × 700 do 100KG,1250 × 300 do 300 kg
    3.brúsenie na guľato max Ø 280 × 1000 do 480 kg
    4.brúsenie otvorov max Ø 200
    5.Brúska nástrojová
9.Zváračky
    1.CO
    2.TIG
10.CAD - pracoviská, CAD – CAM
11.CAM - pracoviská, Solid Works, Edge CAM,Proe


Máte záujem? Napíšte nám.

Kontakt

Kontakt

kontaktná osoba:
Ing. Anton Revaj, tel: 0918 755 818, email:  revaj.anton@hern.sk


Máte záujem? Napíšte nám.

Výpalky, výlisky

Výpalky, výlisky

Najjednoduchšou skupinou výrobkov sú výpalky a výlisky. Detaily sú vyrábané pálením na technológiách ako lasery, plazma a rezanie Acetylénom, alebo strihaním z prípravku na lisoch. Nie sú na nich prevádzané žiadne ďalšie doplnkové operácie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Detaily z prípravkov

Detaily z prípravkov

Skupina zahŕňa výpalky a výlisky s doplnkovou operáciou ako tvárnenie, odihlenie, rovnanie, alebo lisovanie. Ide o výrobu v 1 000-ových sériách. Nie sú na nich prevádzané žiadne ďalšie doplnkové operácie. Skupina zahŕňa výpalky s viacerými doplnkovými operáciami ako tvárnenie, lisovanie a dodatočné mechanické opracovanie, prípadne tryskanie, alebo odihlenie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Malé zvarence

Malé zvarence

Malé zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo malej zváranej zostavy z malého počtu detailov s následným mechanickým opracovaním.


Máte záujem? Napíšte nám.

Stredné zvarence

Stredné zvarence

Stredné zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo stredne veľkej zváranej zostavy z viac ako 2 detailov, kde váha zostavy je rádovo v 10-tkach kilogramov. Po zváraní nasleduje mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Veľké zvarence

Veľké zvarence

Samostatnou skupinou sú zvarence dosahujúce váhu až 450kg s následným mechanickým opracovaním. Môžu obsahovať až niekoľko desiatok detailov.


Máte záujem? Napíšte nám.

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky vyrábané prevažne z profilov, rúr a tyčí technológiami ako sú delenie, ohýbanie, zváranie a mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Montážne celky

Montážne celky

Samostatnou skupinou sú zvarence, ktoré podľa požiadaviek zákazníka sú montované do vyšších celkov spájaním spojovacím materiálom, alebo lepením.


Máte záujem? Napíšte nám.