Výrobky

Ročne spoločnosť vyrobí  2 500 druhov finálnych produktov pre našich zákazníkov kompletizovaných z 15-tisíc rôznych detailov. Široké portfólio komponentov je zaradené do skupín podľa typu použitých technológií, materiálu a náročnosti na výrobu.

Nástrojáreň

Nástrojáreň

Spoločnosť HERN poskytuje služby konštrukcie a výroby špeciálneho náradia, prípravkov pre strihanie, ohýbanie, lisovanie, ustavovanie, upínanie, frézovanie či vŕtanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Inžinierska Činnnosť

Inžinierska činnosť

Naše technologické oddelenie poskytuje služby konštrukcie, spracovania výkresovej dokumentácie v 3D a inú inžiniersku činnosť.


Máte záujem? Napíšte nám.

Špeciálne Náradie

Špeciálne náradie

Výroba špeciálneho náradia (prípravkov):

  1. Zváracie a upínacie
  2. Lisovacie
  3. Ohýbacie
  4. Strihacie

Máte záujem? Napíšte nám.

Zákazkové dielce

Zákazkové dielce

Výroba kusových „zákazkových“ dielcov:

  1. Zvarenie
  2. Rotačné dielce
  3. Sústruženie
  4. Brúsenie (na guľato aj plocho)
  5. Presné zvŕtanie
  6. Drôtová rezačka

Máte záujem? Napíšte nám.

Strojový park

Strojový park

V našom strojovom parku si určite vyberiete technológiu, ktorú práve potrebujete.

Medzi stroje, ktoré máme a ktorým sa venuje vyškolený a profesionálny personál, patria:

1. Frézy klasické do veľkosti 600x1200 mm, max 1000 kg
2. CNC frézy
3. Obrábacie centrum VMC100, VMC147-Pinacle, trojosé, max 1200x600 do 1000 kg
4. Sústruhy klasické do Ø 8630 L, max 2000 mm
5. Krídlové vŕtačky
6. Presné vyvrtávačky – vodorovná vyvrtávačka 1250x1250
7. Elektroerozívne drôtové rezačky – EIR-Robofil390
8. Brúsky:
    1. tvarové brúsenie
    2. brúsenie na plocho 2000x700 do 100 kg, 1250x300 do 300 kg
    3. brúsenie na guľato max Ø 280x1000 do 480 kg
    4. brúsenie otvorov max Ø 200
    5. brúska nástrojová
9. Zváračky
    1. CO
    2. TIG
10. CAD – pracoviská, CAD – CAM
11. CAM – pracoviská, Solid Works, Edge CAM, Proe


Máte záujem? Napíšte nám.

Kontakt

Kontakt

Kontaktná osoba:
Ing. Anton Revaj, tel. č.: 0918 755 818, email:  revaj.anton@hern.sk


Máte záujem? Napíšte nám.

Výpalky, výlisky

Výpalky, výlisky

Najjednoduchšou skupinou výrobkov sú výpalky a výlisky. Detaily sú vyrábané pálením na technológiách ako lasery, plazma a rezanie acetylénom alebo strihaním z prípravku na lisoch. Nie sú na nich vykonávané žiadne ďalšie doplnkové operácie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Detaily z prípravkov

Detaily z prípravkov

Skupina zahŕňa výpalky a výlisky s doplnkovou operáciou ako tvárnenie, odihlenie, rovnanie alebo lisovanie. Ide o výrobu v tisícových sériách. Nie sú na nich vykonávané žiadne ďalšie doplnkové operácie. Skupina zahŕňa výpalky s viacerými doplnkovými operáciami ako tvárnenie, lisovanie a dodatočné mechanické opracovanie, prípadne tryskanie alebo odihlenie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Malé zvarence

Malé zvarence

Malé zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo malej zváranej zostavy z malého počtu detailov s následným mechanickým opracovaním.


Máte záujem? Napíšte nám.

Stredné zvarence

Stredné zvarence

Stredné zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo stredne veľkej zváranej zostavy z viac ako 2 detailov, pričom váha zostavy je rádovo v desiatkach kilogramov. Po zváraní nasleduje mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Veľké zvarence

Veľké zvarence

Samostatnou skupinou sú zvarence dosahujúce váhu až 450 kg s následným mechanickým opracovaním. Môžu obsahovať až niekoľko desiatok detailov.


Máte záujem? Napíšte nám.

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky vyrábané prevažne z profilov, rúr a tyčí technológiami, akými sú delenie, ohýbanie, zváranie a mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Montážne celky

Montážne celky

Samostatnou skupinou sú zvarence, ktoré sú podľa požiadaviek zákazníka montované do vyšších celkov spájaním spojovacím materiálom alebo lepením.


Máte záujem? Napíšte nám.