Výrobky

Ročne spoločnosť vyrobí  2 500 druhov finálnych produktov pre našich zákazníkov kompletizovaných z 15 000 rôznych detailov. Široké portfólio komponentov je zaradené do skupín podľa typu použitých technológií, materiálu a náročnosti na výrobu.

Výpalky, výlisky

Výpalky, výlisky

Najjednoduchšou skupinou výrobkov sú výpalky a výlisky. Detaily sú vyrábané pálením na technológiách ako lasery, plazma a rezanie Acetylénom, alebo strihaním z prípravku na lisoch. Nie sú na nich prevádzané žiadne ďalšie doplnkové operácie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Detaily z prípravkov

Detaily z prípravkov

Skupina zahŕňa výpalky a výlisky s doplnkovou operáciou ako tvárnenie, odihlenie, rovnanie, alebo lisovanie. Ide o výrobu v 1 000-ových sériách. Nie sú na nich prevádzané žiadne ďalšie doplnkové operácie. Skupina zahŕňa výpalky s viacerými doplnkovými operáciami ako tvárnenie, lisovanie a dodatočné mechanické opracovanie, prípadne tryskanie, alebo odihlenie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Malé zvarence

Malé zvarence

Malé zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo malej zváranej zostavy z malého počtu detailov s následným mechanickým opracovaním.


Máte záujem? Napíšte nám.

Stredné zvarence

Stredné zvarence

Stredné zvarence sú vyrábané vytvorením rozmerovo stredne veľkej zváranej zostavy z viac ako 2 detailov, kde váha zostavy je rádovo v 10-tkach kilogramov. Po zváraní nasleduje mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Veľké zvarence

Veľké zvarence

Samostatnou skupinou sú zvarence dosahujúce váhu až 450kg s následným mechanickým opracovaním. Môžu obsahovať až niekoľko desiatok detailov.


Máte záujem? Napíšte nám.

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky z profilov a tyčového materiálu

Výrobky vyrábané prevažne z profilov, rúr a tyčí technológiami ako sú delenie, ohýbanie, zváranie a mechanické opracovanie.


Máte záujem? Napíšte nám.

Montážne celky

Montážne celky

Samostatnou skupinou sú zvarence, ktoré podľa požiadaviek zákazníka sú montované do vyšších celkov spájaním spojovacím materiálom, alebo lepením.


Máte záujem? Napíšte nám.