Sídlo firmy

HERN s.r.o.
Kliňanská cesta 564
029 01 Námestovo
Slovensko

49° 24' 59,94" N
19° 29' 15,41" E
google maps

DIČ:    2020129188
IČO:    36381047
VAT:   SK2020129188

tel.:    +421 43 5509352
fax:    +421 43 5522679
hern@hern.sk

  • Kancelária CEO:

+421 43 550 9352
slovikova.slavomira@hern.sk

  • Odd. riadenia ľudských zdrojov:

+421 910 432 208
havrila.richard@hern.sk

  •  Strategický nákup:

+421 904 863 546
repac.patrik@hern.sk

  • Technický úsek:

+421 905 849 322
gasper.marian@hern.sk

  • Obchodné oddelenie:

+421 918 349 808
serdel.peter@hern.sk

 

Opýtajte sa nás