Vážime si našu prácu

Naša spoločnosť je v oravskom regióne jedným z najväčších zamestnávateľov. V súčasnosti máme viac ako 550 pracovníkov vo viac ako 40 profesiách. Nové moderné technológie by bez ich dlhoročných skúseností, angažovanosti a pracovitosti neboli dobrou a využitou investíciou.

Aktuálne voľné pracovné miesta

Aktuálne voľné pracovné miesta

Zaslanie žiadosti

Zaslanie žiadosti

Identifikačné údaje

Kontaktné údaje

Vzdelanie

Stredná škola

Vysoká škola

Počítačové znalosti

Jazykové znalosti

Aktívne

Pasívne

Prax

Pracovali ste už v minulosti u nás?


(pozícia, o ktorú má záujem, iné dôležité skutočnosti, na ktoré chcete upozorniť)

Spolupráca so strednými školami

Spolupráca so strednými školami

Spoločnosť HERN s.r.o. úzko spolupracuje so Strednou odbornou školou technickou v Námestove. Jej študenti absolvujú prax v odbore mechanik nastavovač, strojný mechanik a operátor v kovoobrábaní a službách v podnikových priestoroch. Majú príležitosť vidieť celý areál, spoznať podnikové procesy, pracovať so strojárenskými technológiami v reálnej praxi.

Spolupráca s Univerzitami

Spolupráca s Univerzitami

Denným študentom vysokoškolského štúdia radi umožníme vykonávanie povinnej praxe, Internship či vypracovanie bakalárskej / diplomovej práce. Študentovi následne pridelíme konzultanta z našej spoločnosti a vytvoríme priestor na aplikáciu praktickej časti práce.                 

Je naším cieľom, aby záverečná práca riešila reálnu problematiku a priniesla návrhy, odporúčania, ktoré v prípade implementácie do praxe prinesú autorovi zaujímavé ocenenie.                                                                      

V prípade získania ďalších informácií nás, prosím, kontaktujte: polakova.alena@hern.sk

Internship

Internship

Odborná prax pre vysokoškolských študentov s finančnou odmenou!

Podmienky:      

  • Študent vysokoškolského prezenčného štúdia
  • Preferovane strojnícka, technická fakulta
  • Miesto výkonu práce: Námestovo
  • Záujem o prácu v stabilnej  strojárskej spoločnosti
  • Zodpovednosť

Ponúkame:       

  • Získanie odbornej praxe voliteľnej dĺžky v stabilnej strojárskej firme
  • Realizácia formou Dohody o Brigádníckej Práci Študentov
  • Kooperáciu na riešení interných úloh a záležitostí
  • Možnosť vypracovania pre nás bakalárskej / diplomovej práce
  • Perspektívne zamestnanie po ukončení štúdia a miesto v Trainee programe!

Prihlás sa na: praca@hern.sk

Odborná prax

Odborná prax

Študentom stredných a vysokých škôl spoločnosť umožňuje vykonávanie odbornej praxe, a to nielen vo výrobnej oblasti, ale aj vo Finančnom odbore, Personálnom oddelení, Materiálovom zásobovaní, Logistike a taktiež v Marketingu a Predaji.

Spoločnosť v spolupráci s ÚPSVaR ponúka absolventom škôl, ktorí spĺňajú podmienky na Absolventskú prax získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti. Angažovaným absolventom s potenciálom, záujmom o prácu v podniku ponúka možnosť zamestnania v rámci pracovného pomeru.