ZTS STROJÁRNE SÚ HERN

Spoločnosť je pro-exportne zameranou firmou, ktorej zákazníkmi sú nadnárodné firmy a svetoví lídri vo svojich oblastiach pôsobenia.
S firmami John Deere a Caterpillar spolupracuje viac ako 12 rokov.

O firme

O firme

Spoločnosť HERN s.r.o. je najväčším zamestnávateľom so slovenským kapitálom v Oravskom regióne. Od svojho vzniku v roku 1954 prešla rôznymi zmenami právnej subjektivity, ako aj korekciami výrobného programu v oblasti strojárskej výroby. Hlavnou orientáciou je výroba detailov a zvarencov pre traktory, zemné a cestné stroje, kombajny a poľnohospodársku techniku, ale aj manipulačnú techniku a ďalšie stroje.

Spoločnosť je pro-exportne zameranou firmou, ktorej  zákazníkmi sú nadnárodné firmy a svetoví lídri vo svojich oblastiach pôsobenia. S firmami John Deere a Caterpillar spolupracuje viac ako 12 rokov.

 

HERN s.r.o. v číslach

 • Na trhu sme od 60-tych rokov minulého storočia
 • Rozloha používaných výrobných priestorov je cca. 35 000 m2
 • Ročne spracujeme viac ako
  15 000 t materiálu
 • Vyrobíme viac ako 2 500 rôznych výrobkov
 • Celkový ročný počet predaných kusov je takmer 3,3 miliónov
História

História

1954 - 1969

 • 1954 – založený podnik ako KOVOSLUŽBA
 • 1960 – podnik sa pretransformoval na OPP – Okresný priemyselný podnik so sektormi výroby KOVO, DREVO, KOŽA, TEXTIL, ELEKTRO, pričom v sektore KOVO sa vyrábali výrobky ako komínove dvierka, vešiaky, samoobslužné koše, gaučové nohy...
 • 1963 – veľká prestavba podniku v súvislosti so zavedením výroby vzduchotechniky – vetracie potrubia pre banské závody, tzv. lutne
 • 1966 – vyrobený najväčší vzduchotechnický ventilátor o výkone 1550m3/min.
 • 1967 – začiatok výstavby novej výrobnej haly, zavedenie výroby komponentov pre vysokozdvižné vozíky zn. Desta Děčín
 • 1968 – rozširuje sa výroba oceľových konštrukcií
 • 1969 – prvé rokovania s TEES Martin

1970 - 1989

 • 1970 – závod sa stáva súčasťou podniku ZTS Turčianske strojárne Martin; zavedenie Špeciálnej výroby – komponenty pre vojenskú techniku
 • 1971 – výroba komponentov pre lesný traktor LKT 75
 • 1972 – zavedenie výroby komponentov motora ZETOR
 • 1973 – výroba komponentov pre cestný stroj POCLAIN a lesný traktor LKT 120
 • 1978 – začiatok výroby komponentov pre Traktor ZETOR URII
 • 1980 – zahájenie výstavby lisovne a zvarovne URII
 • 1983 – výroba komponentov do traktorov URII
 • 1984 – spolupráca s výrobcom traktorov URSUS
 • 1985 – položený základný kameň stavby  pre výrobu URIII
 • 1986 – zavádzanie technológie smaltovania, zahájenie výroby podstavcov pre automatické práčky
 • 1987 – nový projekt na Mobilné robotické systémy
 • 1989 – nová fosfátovacia a lakovacia linka

 1990 - 2009

 • 1990 – založený samostatný podnik ZTS Strojárne Námestovo
 • 1991– výroba ochranných rámov pre traktory John Deere
 • 1993 – vznik akciovej spoločnosti ZTS Strojárne Námestovo, a.s.
 • 1993 – výroba prvých nádrží pre firmu Caterpillar
 • 1996 – nákup prvého lasera
 • 1997 – získanie certifikátu kvality ISO 9000
 • 2001 – rozbeh spolupráce s firmami CLAAS a ATLET
 • 2004 - CLAAS a ATLET AB dosahujú úroveň strategického partnera
 • 2006 – získanie certifikátu ISO 9001:2000 a certifikátu pre zváranie podľa DIN 729-2
 • 2007 – získanie certifikátu na systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004
 • 2008 – predkrízový výrobný boom, rekordná výroba v technických jednotkách
 • 2009 – implementácia nového integrovaného ERP systému ESO/ES
 • 2009 – rozbeh výroby dashboardov pre novú divíziu firmy Claas – Claas Tractor

2010 - 2015

 • 2010 – získanie úrovne kľúčový dodávateľ v hodnotení Achieving Excellence John Deere
 • 2011 – výrazná obmena sortimentu John Deere a CAT kvôli dizajnovým zmenám Tier4
 • 2011 – zmena právnickej formy na ZTS Strojárne, s.r.o.
 • 2011 – štart projektu NOS (nová objektová sústava), cieľom ktorého je nová infraštruktúra podniku, nová lakovňa s KTL linkou a výrobná hala s optimálnym technologickým tokom
 • 2011 – získanie certifikátu bronzovej úrovne SQEP (Supplier Quality Excellence Programm) od Caterpillar-u
 • 2012 – prvý firemný Black Belt 6Sigma
 • 2012 – historicky rekordný predaj za mesiac a štvrťrok vo finančnom vyjadrení
 • 2014 – spustenie prevádzky novej lakovne
 • 2014 – nový zvárací robot Kloos v prevádzke
 • 2014 – dodávateľ roka v spoločnosti Unicarriers

SÚČASNOSŤ

2015 – Rebranding spoločnosti, ZTS Strojárne sú HERN

Firemná kultúra

Firemná kultúra

Spoločnosť HERN s.r.o. si je vedomá, že jej úspech závisí aj od pevných základov spolupráce s partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a ostatnými komunitami. Etika, morálka, bezúhonnosť, rešpekt a čestnosť sú integrálnou súčasťou podnikateľských aktivít Spoločnosti.

Súbor týchto kľúčových princípov a hodnôt firemnej kultúry a prístupov k podnikaniu má zakotvené v Etickom Kódexe, ktorý je záväznou platnou príručkou konania každého zamestnanca.

Kvalita

Kvalita

HERN s.r.o. Námestovo je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti strojárskej výroby, obrábania a povrchových úprav kovov.

Spoločnosť má vytvorený, udržiavaný a zlepšovaný integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

Vrcholový manažment si plne uvedomuje zodpovednosť za kvalitu poskytovanú zákazníkovi a zodpovednosť voči životnému prostrediu, a preto sa zaväzuje:

 • dodržiavať kvalitu produkcie k spokojnosti zákazníka
 • aktívne vplývať na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov spoločnosti.

Na základe toho vedenie spoločnosti prijalo záväzok na neustále zlepšovanie efektívnosti integrovaného manažérskeho systému vzhľadom na požiadavky ISO 9001, požiadavky zákazníka, ISO 14001 a prevencie pred znečisťovaním životného prostredia nasledovnou politikou integrovaného manažérskeho systému:

Politika kvality 

REŠPEKTUJEME ZÁKAZNÍKA

Dokážeme reagovať na  individuálne požiadavky našich zákazníkov a prehlbovať vzťahy v partnerstve.

NA PRVOM MIESTE JE KVALITA

Kvalitu vykonanej práce garantujeme kvalitnými výrobkami. Našou trvalou snahou je zvyšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality.

HOSPODÁRNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ

Pravidelným hodnotením procesov vytvárame nástroj pre meranie efektívnosti práce. Znižovať náklady je náš cieľ.

NAŠI ZAMESTNANCI

Vážime si tvorivých a profesijne zdatných pracovníkov. Motiváciou k produktívnej a kvalitne odvedenej práci vytvárame predpoklady pre vyššie ekonomické zhodnotenie a uspokojenie z  práce každého z nás.

Environmentálna politika

 • Vysporiadanie sa s minulými environmentálnymi záťažami.
 • Znižovať náklady prostredníctvom úspor energie a prírodných zdrojov.
 • Zlepšiť nakladanie s odpadmi – ich opätovné využívanie alebo recyklácia, obnovovanie a spracovávanie.
 • Sústavne zlepšovať ukazovatele environmentálneho správania a pravidelné hodnotenie environmentálneho správania.
 • Vzdelávaním zvyšovať úroveň a povedomie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia vo všetkých organizačných jednotkách spoločnosti a tiež aj u dodávateľov a zmluvných partnerov.
Certifikáty a Oprávnenia

Certifikáty a Oprávnenia

    

  

 

 

Projekty EÚ

Projekty EÚ

Verejné Obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za 3. kvartál 2014
Zmluva ICT (16.12.2014)
Zmluva o poskytnutí vzdelávania - Co/Man
Zmluva o dielo - IUNEX
Zmluva o poskytnutí vzdelávania - Cech zváračských odborníkov
Zmluva o poskytnutí právneho poradenstva
Zmluva o zabezpečení školení
Zmluva o prenájme priestorov
Zmluva o tvorbe analýzy vzdelávania
Zmluva o poskytnutí personálnych služieb pre riadenie projektu
Vzor zaznamu z prieskumu trhu - Zariadenia HERN
Vzor záznamu z prieskumu trhu - Zariadenia HERN2
Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka technológií HERN2
Príloha č. 1 Návrhy na plnenie kritéria
Príloha č. 2 Opisy častí predmetu zákazky
Príloha č. 3 Kontrolné zoznamy technických parametrov zariadení
Príloha č. 4A CNC sústruh malý
Príloha č. 4B Dvojpaletové CNC frézovacie 5osé
Príloha č. 4C Ohraňovací lis
Príloha č. 4D Fréze vertikál 3+1A os index

Aktívne:

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka technológií HERN